Folk & Art

on kansainvälinen Grundtvig-hanke, johon osallistuu yhteistyökumppaneita Latviasta, Unkarista, Kroatiasta ja Portugalista. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea aikuisopiskelua kansanperinteen parissa. Kansanperinteeseen kuuluvat muun muassa taide, kädentaidot ja musiikki. Hankkeen puitteissa toteutetaan seminaareja hankemaissa, liikkuvuuksiin osallistetaan sekä opettajia, opiskelijoita että henkilöstöä. Hankkeen blogiin voit tutustua tästä


Folk & Art 

is an international Grundtvik-learningship project. There are different kind of adult education organizations from Latvia, Hungary, Croatia and Portugal. The aim is to develope and support adult studying with folk traditions specially in arts and crafts and music. Every country organizes seminars during the projects.


You can learn more about the project from our blog here


Folk & Art webinar for staff and students: JÄRVILAKEUS EXTRANET


Learn more about our friends:


Latvia: Seluzile 


Seluziles webinar 


Croatia:4image


Portugal:Optitados


Croatia: FMH